Modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos